Blaauw evenementenservice hanteert uitsluitend
A-label producten

Voor de verkoop van eten en drinken hanteert Blaauw Evenementenservice uitsluitend A-label producten. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. De producten die dat behoeven worden bereid volgens het “Verantwoord Frituren” concept. Dit wordt gerealiseerd met vloeibaar frituurvet. Vloeibaar frituurvet bevat minder trans-, en verzadigd vet en is daardoor beter voor de gezondheid dan vast vet. Elk verkooppunt waar Blaauw dit hanteert hangt het beeldmerk in de verkoopunit aan de wand.

allergenen

Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Dit houdt in dat in ieder verkooppunt waar onverpakte producten worden verkocht een allergenenlijst aanwezig moet zijn. Blaauw Evenementenservice voldoet hier aan. Mocht u willen weten welke allergenen in welk product zitten kunt u deze lijst inzien bij een van onze verkoopunits. 

Het Goed Getapt-programma

Het succesvolle Goed Getapt-programma is het grootste kwaliteitsprogramma in de Nederlandse Horeca. HEINEKEN  ondersteunt, traint en toetst horecaondernemers en -medewerkers in het structureel verbeteren van de kwaliteit. 2.000 horecaondernemers met Heineken, Brand of Amstel op de tap doen jaarlijks mee met het programma. De deelnemers zijn herkenbaar aan het Goed Getapt-gevelschild, een kwaliteitskeurmerk voor ondernemers.

Onze partners